first page
Ham shack
Transceivers
ZX Spectum +2
Betadisk 128 
Bike
Zoznam cebeckarov
Produkcia - tvorba
Historia
Naucne texty
Kreslene vtipy
Foto experimenty
Meteo images
Web linky
Download demos

Betadisk 128 (TR-DOS 5.04)
BETADISK je diskovy interface pre ZX Spectrum. Pracuje s 1 az 4 disketovymi mechanikami
40/80 track obojstrane. Originalny vyrobca Technology Research Ltd. 1986 (U.K.)

Download TR-DOS 5.04 ROM (support RUN"file", "!!"=Devast monitor)
16kB TRDOS 5.04 A:40 B:80trkpre Emulatory
16kB TRDOS 5.04 A:40 B:80trkpre real Betadisk permuted bity D0 a D7
32kB TRDOS 5.05 a 5.04pre real Betadisk permuted bity D0 a D7
(Adresy $2FB2=A,C $2FB3=B,D typ mechaniky $80=80trk $00=40trk)

Schema dosky betadisku s 2793 a nejaka uprava. Komentovany vypis trdos5.04T [TXT 47kB].

Recenzie programov pre TR-DOS:
01. HONEY COMMANDER 3.04 (Andrey W. Honitch 1994)
02. BETA COMMANDER 2.6 (Milo Bahna 1995)
03. BETA DISK EDITOR (Jiri Polak)
04. BETA TOOLS 2.0 (Ladineksoft 1993)
05. K COPY (?)
06. N COPY 1.1 (Nairam 1995-2004) Download  ncopy11.scl [ 8 KB]  ncopy11.trd.rar [ 7 KB] NCOPY1-1.$B [ 4 KB]
07. DEVAST + (T.R.C.)
08. BOOT (Matasoft 1992)

System programs for Betadisk
sysprog1.scl     sysprog2.scl

DTP for Betadisk
dtp.scl     kud1.scl     kud2.scl

Games for Betadisk 360kB diskety
g01.scl     g02.scl     g03.scl     g04.scl     g05.scl     g06.scl     g07.scl     g08.scl     g09.scl     g10.scl
g11.scl     g12.scl     g13.scl     g14.scl     g15.scl     g16.scl     g17.scl     g18.scl     g19.scl     g20.scl
g21.scl     g22.scl     g23.scl     g24.scl     g25.scl     g26.scl     g27.scl     g28.scl     g29.scl     g30.scl

Demos for Betadisk 360kB diskety
d01.scl     d02.scl     d03.scl     d04.scl     d05.scl     d06.scl     d07.scl     d08.scl     d09.scl     d10.scl
d11.scl     d12.scl     d13.scl     d14.sclRussian system programs for TRDOS (running on Speccy2010)
rus_sys_Speccy2010.7z  (9MB, *.SCL files + popis.txt)


ゥ 2001 NAIRAM       末末末末末末末末末末末末末末末末末末末 E.MAIL